Chuyển sang nội dung chính
Vietnamese

PFO có thể gây đột quỵ bằng cách nào?

Stroke overview i Stock 1165318420

Ở người bình thường, tim bơm máu vào phổi. Tại đây, các tế bào máu sẽ nhận oxy và lọc thải cục máu đông.

Ở những người có tồn tại lỗ bầu dục (PFO), máu và cục máu đông có thể đi qua phổi. Cục máu đông sau khi đi qua tim có thể được bơm lên não và gây đột quỵ. Tình trạng này được gọi là
đột quỵ do PFO. Đóng PFO giúp giảm nguy cơ tái đột quỵ.

Pfo stroke causes 68c7c57e441a60ead104b478a5ffd514

3 câu hỏi cần hỏi bác sĩ:

  1. Tôi đã làm tất cả các xét nghiệm cần thiết để xác định nguyên nhân gây đột quỵ chưa?
  2. Kết quả xét nghiệm có xác định được nguyên nhân khiến tôi đột quỵ không?
  3. Cơn đột quỵ của tôi có liên quan đến PFO không?
Tìm hiểu thêm về thủ thuật đóng PFO

Tìm hiểu các phương án điều trị

Tìm hiểu phương pháp điều trị PFO
MAT-2313497 v1.0 | S ả n ph ẩ m ch ỉ đ ượ c c ấ p phép s ử d ụ ng t ạ i Vi ệ t Nam.