Chuyển sang nội dung chính
Vietnamese

Tài liệu hướng dẫn dành cho bệnh nhân và gia đình

Want to know more i Stock 852226082

Hãy nhấp vào các đường liên kết bên dưới để truy cập các tài liệu giúp bạn và người thân hiểu rõ hơn về tình trạng tồn tại lỗ bầu dục (PFO) và thủ thuật đóng lỗ này có thể làm giảm nguy cơ tái đột quỵ như thế nào. Bạn có thể an tâm vì nhiều hiệp hội y bác sĩ và các tài liệu hướng dẫn trên khắp thế giới đều ủng hộ phương pháp đóng PFO.

Tìm hiểu về đột quỵ do PFO và thủ thuật đóng PFO (PDF) (2790.33 KB)
Video minh họa thủ thuật đóng PFO bằng thiết bị đóng PFO (Video)
MAT-2313534 v1.0 | S ả n ph ẩ m ch ỉ đ ượ c c ấ p phép s ử d ụ ng t ạ i Vi ệ t Nam.