Chuyển sang nội dung chính
Vietnamese

Đóng PFO và giảm nguy cơ đột quỵ

About procedure i Stock 486858785

Đóng kín lỗ và yên tâm với THIẾT BỊ ĐÓNG PFO

Nhiều người có thể cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ đến cảnh bị đột quỵ lần nữa. Đặc biệt là khi bạn không biết nguyên nhân gây ra cơn đột quỵ lần đầu và bạn biết mình có nguy cơ bị đột quỵ lần nữa. Thủ thuật đóng lỗ bầu dục khi tồn tại lỗ bầu dục (PFO) bằng thiết bị đóng PFO đã được chứng minh có tác dụng giảm nguy cơ tái đột quỵ. Các tài liệu hướng dẫn của nhiều hiệp hội y bác sĩ trên thế giới ủng hộ thủ thuật đóng PFO ở một số bệnh nhân

Thiết bị đóng PFO có nhiều mẫu thiết kế khác nhau. Nhiều thiết bị đóng gồm có các đĩa kim loại nhỏ được cấy vào tim để đóng PFO thông qua kỹ thuật sử dụng ống thông có mức độ xâm lấn tối thiểu. Thiết bị đóng PFO được thiết kế để chặn dòng máu và cục máu đông tiềm ẩn chạy qua PFO. Thủ thuật đóng PFO không yêu cầu phải phẫu thuật tim hở.

Vi

Đã được chứng minh làm giảm nguy cơ tái đột quỵ

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ở những bệnh nhân đã từng thực hiện thủ thuật đóng PFO kết hợp với dùng thuốc giảm cục máu đông, rủi ro tái đột quỵ (mang tính tương đối) đã giảm 59% so với những bệnh nhân chỉ dùng thuốc.¹

Thiết bị đóng PFO đã được chứng minh là có tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ hiệu quả hơn nhiều so với phương pháp chỉ dùng thuốc.2

Cấy ghép Thiết bị đóng PFO như thế nào?

Tìm hiểu những điều sẽ xảy ra trong và sau khi thực hiện thủ thuật có mức độ xâm lấn tối thiểu này.

Tìm hiểu về thủ thuật này
Tài liệu tham khảo
  1. Messé SR, Gronseth GS, Kent DM, et al. Practice Advisory update summary: Patent foramen ovale and secondary stroke prevention. Neurology. 2020;94:876-885.
  2. Saver JL, Carroll JD, Thaler DE, et al. Long-term outcomes of patent foramen ovale closure or medical therapy after stroke. N Engl J Med.
    2017;377:1022-32.
MAT-2313526 v1.0 | S ả n ph ẩ m ch ỉ đ ượ c c ấ p phép s ử d ụ ng t ạ i Vi ệ t Nam.