ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Thai

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา PFO

Treatment of cryptogenic stroke i Stock 646011750

ปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษา PFO ที่มีทั้งหมด

หากคุณเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมองแบบไม่ทราบสาเหตุและได้รับการวินิจฉัยว่ามีรูผนังกั้นหัวใจห้องบนที่ไม่ปิด (PFO) ร่วมด้วย หรือที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองที่สัมพันธ์กับ PFO คุณจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับวิธีการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีกครั้ง ทางเลือกในการรักษาประกอบด้วยการใช้ยารักษาและทำหัตถการปิด PFO

หัตถการ ปิด PFO

อุปกรณ์ปิด PFO เป็นอุปกรณ์ที่สามารถใส่ไว้ในหัวใจของคุณเพื่อปิด PFO อุปกรณ์ปิดนี้จะหยุดลิ่มเลือดไม่ให้เคลื่อนที่ผ่าน PFO จึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีกครั้ง แนวทางจากสมาคมแพทย์หลายแห่งทั่วโลกสนับสนุนการปิด PFO ในผู้ป่วยที่เหมาะสม

รับชมวิดีโอและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัตถการปิด PFO

ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณเพื่อศึกษาว่าการปิด PFO เหมาะกับคุณหรือไม่

Bloodthinning medication 2x

ยา ต้านการแข็งตัวของเลือด

แพทย์ประจำตัวของคุณอาจสั่งยาหลังจากคุณเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยอาจก็แนะนำให้รับประทานยาแอสไพรินวันละหนึ่งเม็ด หรืออาจแนะนำให้รับประทานยาที่แรงขึ้นเรียกว่ายาละลายลิ่มเลือด

เป้าหมายของยานี้ก็คือเพื่อทำให้เลือดแข็งตัวยากขึ้นและลดโอกาสเกิดลิ่มเลือด ไม่มียาตัวใดที่สามารถปิดรูรั่วในหัวใจของคุณได้อย่างถาวร

Thai more 3

รับฟังจากผู้ป่วย ที่เคยปิด PFO แล้ว

รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิด PFO

ค้นพบวิธีลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีกครั้งด้วยการปิด PFO

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิด PFO
MAT-2313628 v1.0 | สินค้าได้รับการอนุมัติสำหรับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น