ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Thai

PFO สามารถนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไร?

Stroke overview i Stock 1165318420

โดยปกติหัวใจจะสูบฉีดเลือดไปยังปอด ซึ่งเป็นที่ที่เซลล์เม็ดเลือดรับออกซิเจนและกรองลิ่มเลือดออก

ในคนที่มีรูผนังกั้นหัวใจห้องบนที่ไม่ปิด (PFO) เลือดและลิ่มเลือดสามารถไหลเลี่ยงปอดไปได้ ลิ่มเลือดที่เคลื่อนผ่านหัวใจอาจได้รับการสูบฉีดไปยังสมองและทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งเรียกว่า
โรคหลอดเลือดสมองที่สัมพันธ์กับ PFO การปิด PFO ลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีกครั้ง

Pfo stroke causes 68c7c57e441a60ead104b478a5ffd514

คำถาม 3 ข้อสำหรับถามแพทย์ของคุณ:

  1. ฉันได้รับการตรวจที่จำเป็นในการระบุสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองทั้งหมดแล้วหรือไม่?
  2. ผลการตรวจระบุสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองของฉันได้หรือไม่?
  3. โรคหลอดเลือดสมองของฉันเกี่ยวข้องกับ PFO หรือไม่?
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิด PFO

ทำความเข้าใจทางเลือกในการรักษาของคุณ

เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษา PFO
MAT-2313543 v1.0 | สินค้าได้รับการอนุมัติสำหรับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น