ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Thai

รูผนังกั้นหัวใจห้องบนที่ไม่ปิดหรือ PFO คืออะไร?

Potential causes i Stock 641236100
Blue pfo heart

ประมาณ 1 ใน 4 ของคนทั่วไป มีรูเปิดในหัวใจที่เรียกว่า PFO¹

ก่อนเกิดทารกทุกคนมีรูเปิดในหัวใจเรียกว่าฟอราเมนโอวาเล (Foramen ovale) ทารกจะรับเลือดและออกซิเจนผ่านสายสะดือจากรูเปิดนี้ โดยปกติรูเปิดฟอราเมนโอวาเลจะปิดหลังจากคลอด ในคนทั่วไปประมาณ 25% รูเปิดนี้ปิดไม่สมบูรณ์¹ รูเปิดที่ยังคงเปิดอยู่นั้นเรียกว่ารูผนังกั้นหัวใจห้องบนที่ไม่ปิดหรือ PFO

รูเปิดฟอราเมนโอวาเล ยังคงเปิดอยู่หลังคลอด

Pfo figure 2 FR 2x ก่อนคลอด Foramen ovale เปิด
Pfo figure 3 FR 2x หลังคลอด รูเปิดฟอราเมนโอวาเลปิดตามธรรมชาติ
Pfo figure 1 FR 2x หลังคลอด รูเปิดฟอราเมนโอวาเลยังคงเปิดอยู่ทำให้เกิด PFO

PFO เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองได้หรือไม่ ?

เรียนรู้ว่า PFO สามารถนำไปสู่โรคหลอดเลือดสมองได้อย่างไร
เอกสารอ้างอิง
  1. Kent DM, Thaler DE. Is patent foramen ovale a modifiable risk factor for stroke recurrence? Stroke. 2010;41(10 Suppl):S26-30. doi: 10.1161/STROKEAHA.110.595140
MAT-2313541 v1.0 | สินค้าได้รับการอนุมัติสำหรับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น