ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Thai

PFO และโรคหลอดเลือดสมอง

เอกสารอ้างอิง
  1. Saver JL. Cryptogenic stroke. N Engl J Med. 2016;374(21):2065-74. doi: 10.1056/NEJMcp1503946.
  2. Kent DM, Thaler DE. Is patent foramen ovale a modifiable risk factor for stroke recurrence? Stroke. 2010;41(10 Suppl):S26-30. doi: 10.1161/STROKEAHA.110.595140.
MAT-2313540 v1.0 | สินค้าได้รับการอนุมัติสำหรับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น