ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Thai

การปิด PFO กับการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง

About procedure i Stock 486858785

ปิด PFO และรู้สึกอุ่นใจด้วย อุปกรณ์ปิด PFO

ความกลัวการเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีกครั้งอาจครอบงำจิตใจคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ทราบว่าสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองครั้งแรกของคุณคืออะไร และคุณทราบว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีกครั้ง การปิดรูผนังกั้นหัวใจห้องบนที่ไม่ปิด (PFO) ด้วยอุปกรณ์ปิด PFO ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีกครั้ง แนวทางจากสมาคมแพทย์หลายแห่งทั่วโลกสนับสนุนการปิด PFO ในผู้ป่วยที่เหมาะสม

อุปกรณ์ปิด PFO ได้รับการออกแบบมาให้มีความหลากหลาย อุปกรณ์หลายแบบประกอบด้วยแผ่นโลหะขนาดเล็กที่สามารถใส่ไว้ในหัวใจของคุณเพื่อปิด PFO ผ่านเทคนิคการใช้สายสวนแบบแผลเล็ก อุปกรณ์ปิด PFO ถูกออกแบบมาเพื่อยับยั้งการไหลของเลือดและลิ่มเลือดที่อาจเกิดขึ้นผ่าน PFO โดยหัตถการปิด PFO นี้ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

Occluder stroke risk thai

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าลดความเสี่ยง ของโรคหลอดเลือดสมองกลับเป็นซ้ำ

การศึกษาหลายชิ้นแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยที่ได้รับการทำหัตถการปิด PFO ร่วมกับการใช้ยาลดลิ่มเลือดมีความเสี่ยงสัมพัทธ์ของการเป็นโรคหลอดเลือดสมองซ้ำอีกครั้งลดลง 59% เปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับแต่ยาเท่านั้น¹


อุปกรณ์ปิด PFO ได้แสดงให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองมากกว่าการใช้ยาเพียงอย่างเดียว2

วิธีใส่อุปกรณ์ปิด PFO

ศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างและหลังหัตถการแบบแผลเล็กนี้

เรียนรู้เกี่ยวกับหัตถการ
เอกสารอ้างอิง
  1. Messé SR, Gronseth GS, Kent DM, et al. Practice Advisory update summary: Patent foramen ovale and secondary stroke prevention. Neurology. 2020;94:876-885.
  2. Saver JL, Carroll JD, Thaler DE, et al. Long-term outcomes of patent foramen ovale closure or medical therapy after stroke. N Engl J Med. 2017;377:1022-32.
MAT-2313629 v1.0 | สินค้าได้รับการอนุมัติสำหรับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น