ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Thai

เกี่ยวกับหัตถการปิด PFO

After pfo closure i Stock 915664860

ชมวิธีการ ทำงานของอุปกรณ์ปิด PFO

เกิดอะไรขึ้นในระหว่างทำหัตถการปิด PFO?

อันดับแรกคุณจะได้รับยาระงับประสาทที่ช่วยให้คุณผ่อนคลาย รวมทั้งได้รับยาชาเฉพาะที่ด้วย เมื่อคุณรู้สึกผ่อนคลายและสบาย แพทย์จะเริ่มทำหัตถการ


โดยแพทย์จะกรีดแผลเล็กๆ (ผ่า) ที่บริเวณขาหนีบของคุณและสอดท่อที่เรียกว่าสายสวนเข้าไป อุปกรณ์ปิด PFO จะเคลื่อนที่ไปในสายสวนนี้ แพทย์จะควบคุมให้สายสวนเคลื่อนที่ผ่านร่างกายไปยังหัวใจของคุณ


จากนั้นแพทย์จะจัดตำแหน่งให้อุปกรณ์ปิด PFO ของคุณ อุปกรณ์สร้างภาพหัวใจจะช่วยให้แพทย์มั่นใจว่าอุปกรณ์ปิดนี้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องก่อนนำสายสวนออก


จากนั้นแพทย์จึงถอดสายสวนออกจากร่างกาย อุปกรณ์ปิดรูเปิดนี้จะอยู่ในหัวใจของคุณ คุณจะพักอยู่ในห้องพักฟื้นเป็นเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

การปิด PFO ไม่ใช่การผ่าตัดหัวใจแบบเปิด

เกิดอะไรขึ้นหลังทำหัตถการปิด PFO?

คุณน่าจะได้กลับบ้านภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนกลับบ้าน แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตัวเอง รวมถึงยาที่คุณอาจต้องใช้ คุณอาจได้รับยาแอสไพริน (81 ถึง 325 มก.) และยาโคลพิโดเกรล (75 มก.) รับประทานทุกวันเป็นเวลา 1 เดือนหลังจากหัตถการ และรับประทานยาแอสไพรินอย่างเดียวทุกวัน (81 ถึง 325 มก.) ต่ออีกเป็นเวลาอย่างน้อย 5 เดือน


หลังจากการฝังอุปกรณ์ปิด PFO แล้วประมาณ 6 เดือน แพทย์จะทำการตรวจหัวใจด้วยเครื่องสะท้อนเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) เพื่อดูว่าคุณตอบสนองต่อการรักษาอย่างไร


การตรวจสุขภาพกับแพทย์ของคุณเป็นประจำเป็นสิ่งสำคัญมาก โทรหาหรือไปพบแพทย์ประจำตัวของคุณเมื่อใดก็ตามที่คุณมีคำถามหรือมีปัญหาผิดปกติใดๆ เช่น มีเลือดออก ปวด รู้สึกไม่สบาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพโดยรวมของคุณ

MAT-2313631 v1.0 | สินค้าได้รับการอนุมัติสำหรับใช้ในประเทศไทยเท่านั้น