Chuyển sang nội dung chính
Vietnamese

Alan lại tiếp tục chạy 12 dặm mỗi ngày

Alan lại tiếp tục chạy 12 dặm mỗi ngày sau khi làm thủ thuật đóng PFO

Sau khi bị đột quỵ không rõ nguyên nhân khi còn trẻ, bác sĩ của Alan Butcher đã phát hiện thấy anh có PFO. Kể từ khi thực hiện thủ thuật đóng PFO, anh khỏe khoắn hơn và quay trở lại nhịp sống bình thường. Hãy nhấp vào video để lắng nghe trải nghiệm của anh.

Lắng nghe trải nghiệm

Tôi làm việc tại công ty bưu chính Royal Mail và giờ lại có thể đi giao hàng như cũ, đi bộ gần 12 dặm mỗi ngày. Giờ là 8 giờ tối rồi, ấy vậy mà tôi vẫn phấn chấn, tràn đầy năng lượng. Tôi nợ tất cả những người điều trị và giúp đỡ tôi lời cảm ơn to lớn.”

— Alan Butcher, Anh